Какво още може да Ви заинтересува

Блог

Финансиране

Предстои отваряне на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Критериите за оценка по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с целеви прием „Инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда,

Прочети повече »»
Финансиране

Подкрепа за ВЕИ и съоръжания за съхранение с инсталирана мощност над 200 kW

Нова процедурата е Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.032, и е насочена към проекти, включващи инсталации за производство на електричество от слънчева или

Прочети повече »»
Финансиране

Подкрепа за ВЕИ и съоръжания за съхранение с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW

Нова процедурата е Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.032, и е насочена към проекти, включващи инсталации за производство на електричество от слънчева или

Прочети повече »»
програма
Финансиране

Програма за инвестиции в технологична и екологична модернизация на земеделските стопанства

Програмата на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на

Прочети повече »»
програма
Финансиране

Програма за финансово подпомагане на възобновяема енергия за домакинства

Програмата по Национална схема за подпомагане на домакинствата стартира в областта на енергията от възобновяеми източници с цел да се увеличи използването на възобновяема енергия

Прочети повече »»
Бизнес

Програма за финансиране на соларни проекти за бизнеса

Редакционен коментар: Програмата вече е затворена! Нова програма по Плана за възстановяване и устойчивост ще предоставя безвъзмездни средства за финансиране на слънчеви електроцентрали с общ

Прочети повече »»

Контакт

Контакт