Нашата визия

Устойчива и достъпна енергия за по-добро бъдеще

Мечтаем децата ни да растат на същата красива планета като нас. Ето защо искаме да помогнем за снабдяването на всички домове и бизнес сгради по света с екологична и достъпна енергия.

Създадохме нашата компания с тази идея. Изграждането на фотоволтаици е не само важен принос към опазването на климата, но и инвестиция във финансова и геополитическа независимост.

Като основатели на Sonnis Energy ние сме напълно убедени, че фотоволтаиците ще имат най-съществен принос за устойчивото снабдяване с електроенергия:

Слънцето като основен източник на енергия

Слънцето е първоизточникът на всички други енергийни източници.

Фотоволтаиците ни позволяват да използваме слънчевата радиация за директно генериране на електрическа енергия.

енергия

За повече независимост

Цените на електроенергията са се увеличили почти двойно през последните години. С инсталирането на фотоволтаична система не само намалявате разходите си за електроенергия, но и ставате по-малко зависими от геополитически и финансови рискове.

За повече устойчивост

Устойчивото снабдяване с енергия е основното предизвикателство пред нашето поколение. С помощта на възобновяемите енергийни източници можем да гарантираме опазването на околната среда и да допринесем за това, бъдещите поколения също да могат да изживеят света такъв, какъвто го познаваме.

За по-голяма икономичност

Възобновяемите енергийни източници са най-евтините енергийни източници и чрез използването им можете да постигнете добра възвръщаемост на инвестициите и да направите нашата европейска икономика по-конкурентоспособна.

Основатели и ръководство

Димитър Морфов

Основател и управител

Невен Боянов

Основател и управител

Вярвам, че бъдещето на всеки от нас, поотделно и като общност, зависи в голяма степен от поемането на персонална отговорност за личния ни просперитет и развитие. Енергията е най-важният ни ресурс, а нашият прогрес зависи от нейното изобилие. Най-устойчивият начин затова е децентрализираният и самоотговорен подход към нейното производство. Тези ценности са водещи в дейността на нашата компания както и в личния ми живот.

Чувството, че работата ми дава принос към една идея, която се простира отвъд собствените живот, бизнес, град или държава, ме мотива да давам най-доброто от себе си. Вярвам, че устойчивият начин на живот и в частност използването на децентрализирана зелена енергия е шансът ни да изградим едно по-добро общество, за нас и бъдещите поколения. Затова и интегрирам принципите на устойчивост и грижа за природата не само в работата си, но и в личния живот.