Информация и условия

Условия за използване на сайта:

  1. С влизането си в сайта всеки потребител се задължава да спазва настоящите условия за ползване на сайта и да не нарушава авторските права, посочени по-долу.

  2. Потребителите могат да ползват всички функции на сайта АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО и неограничено.

  3. За достъп или използване на пълните функции на сайта може да е необходимо да се регистрирате и да влезете в потребителският си профил.

  4. За изготвяне на сайта са използвани материали (текстове, снимки, мултимедия), които са собственост на „Сонис Енерджи България“ ООД или www.stock.adobe.com, www.istockphoto.com, www.freepik.com, но не носи отговорност при копирането или използването им от трети страни.

  5. Администраторът на сайта си запазва правото да променя настоящите условия за ползване на сайта, без да уведомява потребителите за промените.

  6. Потребителите на сайта се задължават периодично да преглеждат настоящите условия за да се осведомяват своевременно ако има настъпили промени по условията.

Потребителите на сайта се смятат за уведомени за промените по настоящите условия веднага след публикуването на променените условия в сайта.

Обща информация:

Отговорен за този сайт е 

1.    Наименование на фирмата „Сонис Енерджи България“ ООД
2.    ЕИК/БУЛСТАТ: 207086299
3.    Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1113, ул. Тинтява 13
4.    Данни за кореспонденция: България, гр. София 1113, ул. Тинтява 13
5.    Управители: Невен Боянов и Димитър Морфов
6.    E-mail: info@sonnis-energy.com
7.    Телефон: +359 884 641664